immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 16-July-2024

Vikram Samvat : 2080, Ashadha, Shukla, Dasami
Jain Aradhana Tithi : Dasami
Month : Ashadha
Paksh : Shukla
Tithi : Dasami : ENDS AT 20-36
NAKSHATRA : VISHAKHA : ENDS AT 26-15
YOGA : Sadhya : ENDS AT 07-20
Karan : Taitil : ENDS AT 08-04
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : TULA & Chandra : VRISHIK begins at : 19-53

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - VISHAKHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 00-31
2 Vrishabh 07-01
3 Mithun 13-30
4 Kark 19-53

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 29-46-06 Surya Gati 57-14 Surya Kranti 21-19    
Moon 05:30 Tula 22-33-12 Moon Gati 372-13 Moon Kranti 19-45 Moon Shar 03-02
Moon 17:30 Tula 28-45-25 Moon Gati 377-15        
Planets                
Mangal Vrishabha 02-25            
Budha Karka 25-48            
Guru Vrishabha 17-09            
Shukra Karka 11-07            
Shani Kumbha 25-01            
Rahu Meena 16-15            
Harshal Vrishabha 02-08            
Neptune Meena 02-41            
Pluto Makara 06-50            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya KARK PUNARVASU 4 Kark 11-20
Budh ASHLESHA 4 Meen 22-32

Pacchakkhans For Cities : For 16-July-2024

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-05 06-03 06-12 05-03 05-35 05-52
suryast 19-26 18-48 19-18 18-22 19-18 18-38
navkarsi 06-53 06-51 07-00 05-51 06-23 06-40
porsi 09-25 09-14 09-28 08-23 09-01 09-04
sadhaporsi 11-05 10-50 11-06 10-03 10-44 10-39
purimadh 12-46 12-26 12-45 11-42 12-27 12-15
avaddha 16-06 15-37 16-01 15-02 15-53 15-26
srdogato 06-53 06-51 07-00 05-51 06-23 06-40
srchargati 07-41 07-39 07-48 06-39 07-11 07-28
srchagati 08-29 08-27 08-36 07-27 07-59 08-16
sadogati 18-38 18-00 18-30 17-34 18-30 17-50
sachargati 17-50 17-12 17-42 16-46 17-42 17-02
sachagati 17-02 16-24 16-54 15-58 16-54 16-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.