immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 06-December-2023

Vikram Samvat : 2080, Kartika, Krishna, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Kartika
Paksh : Krishna
Tithi : Navami : ENDS AT 27-06
NAKSHATRA : U.FALGUNI : ENDS AT 30-30
YOGA : Priti : ENDS AT 23-31
Karan : Taitil : ENDS AT 13-55
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : SIMHA & Chandra : KANYA begins at : 10-23

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.FALGUNI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 03-40
2 Makar 10-23
3 Kumbh 17-08
4 Meen 23-50

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 19-23-28 Surya Gati 60-54 Surya Kranti 22-26    
Moon 05:30 Simha 27-34-57 Moon Gati 356-39 Moon Kranti 05-46 Moon Shar 02-43
Moon 17:30 Kanya 03-31-36 Moon Gati 358-34        
Planets                
Mangal Tula 14-06            
Budha Dhanu 10-30            
Guru Mesha 12-28            
Shukra Tula 07-14            
Shani Kumbha 07-11            
Rahu Meena 28-04            
Harshal Mesha 25-59            
Neptune Meena 25-42            
Pluto Makara 04-26            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya JYESHTHA 2 Makar 19-54

Pacchakkhans For Cities : For 06-December-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-08 06-30 07-00 06-04 07-01 06-20
suryast 17-52 17-51 17-59 16-50 17-22 17-40
navkarsi 07-56 07-18 07-48 06-52 07-49 07-08
porsi 09-49 09-20 09-45 08-46 09-36 09-10
sadhaporsi 11-10 10-45 11-07 10-07 10-54 10-35
purimadh 12-30 12-10 12-29 11-27 12-12 12-00
avaddha 15-11 15-01 15-14 14-09 14-47 14-50
srdogato 07-56 07-18 07-48 06-52 07-49 07-08
srchargati 08-44 08-06 08-36 07-40 08-37 07-56
srchagati 09-32 08-54 09-24 08-28 09-25 08-44
sadogati 17-04 17-03 17-11 16-02 16-34 16-52
sachargati 16-16 16-15 16-23 15-14 15-46 16-04
sachagati 15-28 15-27 15-35 14-26 14-58 15-16

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.