immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 17-May-2022

Vikram Samvat : 2078, Vaishakha, Krishna, Pratipada
Jain Aradhana Tithi : Dvitiya
Month : Vaishakha
Paksh : Krishna
Tithi : Pratipada : ENDS AT 06-27
NAKSHATRA : ANURADHA : ENDS AT 10-47
YOGA : Shiv : ENDS AT 22-38
Karan : Taitil : ENDS AT 16-45
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : VRISHIK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - JYESHTHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 10-47
2 Makar 16-08
3 Kumbh 21-29
4 Meen 02-51

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 01-55-39 Surya Gati 57-48 Surya Kranti 19-16    
Moon 05:30 Tula 13-22-24 Moon Gati 448-30 Moon Kranti 22-55 Moon Shar 01-22
Moon 17:30 Tula 20-50-54 Moon Gati 448-56        
Planets                
Mangal Kumbha 29-52            
Budha Vrishabha 09-06            
Guru Meena 06-59            
Shukra Meena 22-18            
Shani Kumbha 00-48            
Rahu Mesha 28-10            
Harshal Mesha 21-18            
Neptune Meena 21-48            
Pluto Makara 04-22            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra MEEN P.BHADRAPADA 4 Kark 09-33

Pacchakkhans For Cities : For 17-May-2022

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-00 05-56 06-06 04-57 05-31 05-45
suryast 19-12 18-36 19-05 18-08 19-03 18-26
navkarsi 06-48 06-44 06-54 05-45 06-19 06-33
porsi 09-18 09-06 09-20 08-15 08-54 08-55
sadhaporsi 10-57 10-41 10-58 09-54 10-36 10-30
purimadh 12-36 12-16 12-35 11-33 12-17 12-05
avaddha 15-54 15-26 15-50 14-51 15-40 15-16
srdogato 06-48 06-44 06-54 05-45 06-19 06-33
srchargati 07-36 07-32 07-42 06-33 07-07 07-21
srchagati 08-24 08-20 08-30 07-21 07-55 08-09
sadogati 18-24 17-48 18-17 17-20 18-15 17-38
sachargati 17-36 17-00 17-29 16-32 17-27 16-50
sachagati 16-48 16-12 16-41 15-44 16-39 16-02

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.