immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 20-February-2019

Vikram Samvat : 2075, Magha, Krishna, Pratipada
Jain Aradhana Tithi : Pratipada
Month : Magha
Paksh : Krishna
Tithi : Pratipada : ENDS AT 17-38
NAKSHATRA : MAGHA : ENDS AT 08-01
YOGA : Atigand : ENDS AT 07-28
Karan : Balav : ENDS AT 07-30
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : SIMHA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - P.FALGUNI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 08-02
2 Kanya 13-17
3 Tula 18-31
4 Vrishchik 23-49

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kumbha 06-55-38 Surya Gati 60-28 Surya Kranti 11-06    
Moon 05:30 Simha 11-44-10 Moon Gati 457-06 Moon Kranti 12-26 Moon Shar 03-19
Moon 17:30 Simha 19-21-16 Moon Gati 454-36        
Planets                
Mangal Mesha 09-38            
Budha Kumbha 22-38            
Guru Tula 26-37            
Shukra Dhanu 24-28            
Shani Dhanu 22-48            
Rahu Karka 00-48            
Harshal Mesha 05-18            
Neptune Kumbha 05-29            
Pluto Dhanu 28-05            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shani JYESHTHA 4 Meen 15-33
Budh P.BHADRAPADA 2 Vrishabh 16-08
Shukra ASHWINI 4 Kark 18-48

Pacchakkhans For Cities : For 20-February-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-10 06-42 07-06 06-07 06-57 06-31
suryast 18-37 18-25 18-39 17-34 18-13 18-15
navkarsi 07-58 07-30 07-54 06-55 07-45 07-19
porsi 10-02 09-38 09-59 08-58 09-46 09-27
sadhaporsi 11-28 11-06 11-26 10-24 11-10 10-55
purimadh 12-53 12-33 12-52 11-50 12-35 12-23
avaddha 15-45 15-29 15-46 14-42 15-24 15-19
srdogato 07-58 07-30 07-54 06-55 07-45 07-19
srchargati 08-46 08-18 08-42 07-43 08-33 08-07
srchagati 09-34 09-06 09-30 08-31 09-21 08-55
sadogati 17-49 17-37 17-51 16-46 17-25 17-27
sachargati 17-01 16-49 17-03 15-58 16-37 16-39
sachagati 16-13 16-01 16-15 15-10 15-49 15-51

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.