immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 22-October-2014

Vikram Samvat : 2070, Ashwin, Krishna, Chaturdashi
Jain Aradhana Tithi : Chaturdashi
Month : Ashwin
Paksh : Krishna
Tithi : Chaturdashi : ENDS AT 26-36
NAKSHATRA : Hasta : ENDS AT 26-38
YOGA : Vaidhriti : ENDS AT 29-02
Karan : Vishti : ENDS AT 13-59
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Kanya & Chandra : Tula begins at : 15-25

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Hasta

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 00-44
2 Vrishabh 07-14
3 Mithun 13-45
4 Kark 20-13

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Tula 04-26-34 Surya Gati 59-43 Surya Kranti 10-57    
Moon 05:30 Kanya 12-26-43 Moon Gati 369-44 Moon Kranti 03s40 Moon Shar 01-10
Moon 17:30 Kanya 18-36-27 Moon Gati 372-58        
Planets                
Mangal Dhanu 02-40            
Budha Kanya 24-03            
Guru Karka 25-07            
Shukra Tula 03-36            
Shani Tula 28-40            
Rahu Kanya 24-38            
Harshal Meena 19-53            
Neptune Kumbha 19-55            
Pluto Dhanu 17-09            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra Chitra 4 Vrishchik 00-33

Pacchakkhans For Cities : For 22-October-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-41 06-12 06-36 05-37 06-27 06-02
suryast 18-08 17-56 18-10 17-05 17-44 17-46
navkarsi 07-29 07-00 07-24 06-25 07-15 06-50
porsi 09-32 09-08 09-30 08-29 09-16 08-58
sadhaporsi 10-58 10-36 10-56 09-55 10-41 10-26
purimadh 12-24 12-04 12-23 11-21 12-05 11-54
avaddha 15-16 15-00 15-17 14-13 14-55 14-50
srdogato 07-29 07-00 07-24 06-25 07-15 06-50
srchargati 08-17 07-48 08-12 07-13 08-03 07-38
srchagati 09-05 08-36 09-00 08-01 08-51 08-26
sadogati 17-20 17-08 17-22 16-17 16-56 16-58
sachargati 16-32 16-20 16-34 15-29 16-08 16-10
sachagati 15-44 15-32 15-46 14-41 15-20 15-22

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.