immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 20-April-2021

Vikram Samvat : 2077, Chaitra, Shukla, Asthami
Jain Aradhana Tithi : Asthami
Month : Chaitra
Paksh : Shukla
Tithi : Asthami : ENDS AT 24-45
NAKSHATRA : PUNARVASU : ENDS AT 06-54
YOGA : Dhriti : ENDS AT 19-44
Karan : Vishti : ENDS AT 12-31
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KARK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUSHYA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 06-54
2 Kanya 13-15
3 Tula 19-33
4 Vrishchik 01-49

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mesha 05-59-22 Surya Gati 58-34 Surya Kranti 11-31    
Moon 05:30 Karka 02-36-11 Moon Gati 378-38 Moon Kranti 24-25 Moon Shar 03-41
Moon 17:30 Karka 08-54-49 Moon Gati 384-24        
Planets                
Mangal Mithuna 03-44            
Budha Mesha 07-02            
Guru Kumbha 02-31            
Shukra Mesha 12-19            
Shani Makara 18-28            
Rahu Vrishabha 18-56            
Harshal Mesha 15-55            
Neptune Kumbha 15-55            
Pluto Makara 02-38            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ASHWINI 3 Mithun 01-16
Surya ASHWINI 3 Mithun 22-09

Pacchakkhans For Cities : For 20-April-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-17 06-06 06-20 05-14 05-53 05-55
suryast 19-00 18-31 18-56 17-57 18-47 18-21
navkarsi 07-05 06-54 07-08 06-02 06-41 06-43
porsi 09-28 09-12 09-29 08-25 09-06 09-02
sadhaporsi 11-03 10-46 11-03 10-00 10-43 10-35
purimadh 12-39 12-19 12-38 11-36 12-20 12-08
avaddha 15-49 15-25 15-47 14-46 15-34 15-14
srdogato 07-05 06-54 07-08 06-02 06-41 06-43
srchargati 07-53 07-42 07-56 06-50 07-29 07-31
srchagati 08-41 08-30 08-44 07-38 08-17 08-19
sadogati 18-12 17-43 18-08 17-09 17-59 17-33
sachargati 17-24 16-55 17-20 16-21 17-11 16-45
sachagati 16-36 16-07 16-32 15-33 16-23 15-57

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.