immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 19-August-2019

Vikram Samvat : 2075, Shravana, Krishna, Chaturthi
Jain Aradhana Tithi : Chaturthi
Month : Shravana
Paksh : Krishna
Tithi : Chaturthi : ENDS AT 27-31
NAKSHATRA : U.BHADRAPADA : ENDS AT 19-49
YOGA : Dhriti : ENDS AT 15-44
Karan : Bav : ENDS AT 14-25
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MEEN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.BHADRAPADA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 16-57
2 Kanya 23-41
3 Tula 06-25
4 Vrishchik 13-07

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Simha 01-37-15 Surya Gati 57-42 Surya Kranti 12-56    
Moon 05:30 Meena 09-33-24 Moon Gati 357-21 Moon Kranti 03-09 Moon Shar 05-01
Moon 17:30 Meena 15-30-45 Moon Gati 358-36        
Planets                
Mangal Simha 06-22            
Budha Karka 16-13            
Guru Tula 20-28            
Shukra Simha 02-56            
Shani Dhanu 20-30            
Rahu Mithuna 21-16            
Harshal Mesha 12-28            
Neptune Kumbha 12-47            
Pluto Dhanu 26-58            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ASHLESHA 1 Dhan 11-38
Guru MAGHA 2 Vrishabh 13-21
Shukra MAGHA 3 Mithun 16-46

Pacchakkhans For Cities : For 19-August-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-19 06-09 06-22 05-16 05-54 05-58
suryast 19-08 18-38 19-02 18-04 18-56 18-27
navkarsi 07-07 06-57 07-10 06-04 06-42 06-46
porsi 09-31 09-16 09-32 08-28 09-09 09-06
sadhaporsi 11-07 10-50 11-07 10-04 10-47 10-39
purimadh 12-43 12-23 12-42 11-40 12-25 12-13
avaddha 15-56 15-31 15-52 14-52 15-40 15-20
srdogato 07-07 06-57 07-10 06-04 06-42 06-46
srchargati 07-55 07-45 07-58 06-52 07-30 07-34
srchagati 08-43 08-33 08-46 07-40 08-18 08-22
sadogati 18-20 17-50 18-14 17-16 18-08 17-39
sachargati 17-32 17-02 17-26 16-28 17-20 16-51
sachagati 16-44 16-14 16-38 15-40 16-32 16-03

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.