immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 27-November-2021

Vikram Samvat : 2078, Kartika, Krishna, Asthami
Jain Aradhana Tithi : Asthami
Month : Kartika
Paksh : Krishna
Tithi : Asthami : ENDS AT 30-02
NAKSHATRA : MAGHA : ENDS AT 21-45
YOGA : Aindra : ENDS AT 07-37
Karan : Balav : ENDS AT 17-59
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : SIMHA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - MAGHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 20-39
2 Vrishabh 02-58
3 Mithun 09-16
4 Kark 15-33

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 10-47-15 Surya Gati 60-44 Surya Kranti 21-07    
Moon 05:30 Simha 04-40-08 Moon Gati 383-13 Moon Kranti 16-50 Moon Shar 05-18
Moon 17:30 Simha 11-03-21 Moon Gati 388-44        
Planets                
Mangal Tula 24-28            
Budha Tula 09-33            
Guru Kumbha 00-43            
Shukra Dhanu 23-47            
Shani Makara 14-30            
Rahu Vrishabha 07-13            
Harshal Mesha 17-45            
Neptune Kumbha 17-15            
Pluto Makara 00-47            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ANURADHA 3 Tula 12-19

Pacchakkhans For Cities : For 27-November-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-02 06-25 06-54 05-58 06-54 06-15
suryast 17-52 17-49 17-58 16-50 17-22 17-38
navkarsi 07-50 07-13 07-42 06-46 07-42 07-03
porsi 09-45 09-16 09-40 08-41 09-31 09-06
sadhaporsi 11-06 10-42 11-03 10-02 10-50 10-31
purimadh 12-27 12-07 12-26 11-24 12-08 11-56
avaddha 15-09 14-58 15-12 14-07 14-45 14-47
srdogato 07-50 07-13 07-42 06-46 07-42 07-03
srchargati 08-38 08-01 08-30 07-34 08-30 07-51
srchagati 09-26 08-49 09-18 08-22 09-18 08-39
sadogati 17-04 17-01 17-10 16-02 16-34 16-50
sachargati 16-16 16-13 16-22 15-14 15-46 16-02
sachagati 15-28 15-25 15-34 14-26 14-58 15-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.