immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 25-October-2014

Vikram Samvat : 2071, Kartika, Shukla, Dvitiya
Jain Aradhana Tithi : Dvitiya
Month : Kartika
Paksh : Shukla
Tithi : Dvitiya : ENDS AT 27-41
NAKSHATRA : Vishakha : ENDS AT 29-28
YOGA : Ayushya : ENDS AT 26-29
Karan : Balav : ENDS AT 15-48
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Vrishik

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Vishakha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 05-00
2 Vrishabh 11-09
3 Mithun 17-17
4 Kark 23-23

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Tula 07-25-49 Surya Gati 59-49 Surya Kranti 12-00    
Moon 05:30 Tula 20-16-17 Moon Gati 390-42 Moon Kranti 14-00 Moon Shar 02-14
Moon 17:30 Tula 26-46-58 Moon Gati 394-15        
Planets                
Mangal Dhanu 04-52            
Budha Kanya 22-45            
Guru Karka 25-31            
Shukra Tula 07-21            
Shani Tula 29-00            
Rahu Kanya 24-28            
Harshal Meena 19-46            
Neptune Kumbha 19-53            
Pluto Dhanu 17-11            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 25-October-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-42 06-13 06-37 05-38 06-29 06-02
suryast 18-05 17-55 18-08 17-03 17-41 17-44
navkarsi 07-30 07-01 07-25 06-26 07-17 06-50
porsi 09-33 09-08 09-30 08-30 09-17 08-58
sadhaporsi 10-58 10-36 10-56 09-55 10-41 10-25
purimadh 12-24 12-04 12-23 11-21 12-05 11-53
avaddha 15-15 14-59 15-16 14-12 14-53 14-49
srdogato 07-30 07-01 07-25 06-26 07-17 06-50
srchargati 08-18 07-49 08-13 07-14 08-05 07-38
srchagati 09-06 08-37 09-01 08-02 08-53 08-26
sadogati 17-17 17-07 17-20 16-15 16-53 16-56
sachargati 16-29 16-19 16-32 15-27 16-05 16-08
sachagati 15-41 15-31 15-44 14-39 15-17 15-20

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.