immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 27-October-2021

Vikram Samvat : 2077, Ashvin, Krishna, Shasthi
Jain Aradhana Tithi : Shasthi
Month : Ashvin
Paksh : Krishna
Tithi : Shasthi : ENDS AT 10-52
NAKSHATRA : ARDRA : ENDS AT 07-09
YOGA : Siddh : ENDS AT 26-09
Karan : Vishti : ENDS AT 23-56
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MITHUN & Chandra : KARK begins at : 27-07

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUNARVASU

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 07-09
2 Vrishabh 13-50
3 Mithun 20-31
4 Kark 03-07

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 09-37-32 Surya Gati 59-52 Surya Kranti 12-47    
Moon 05:30 Mithuna 19-10-36 Moon Gati 359-18 Moon Kranti 26-14 Moon Shar 03-28
Moon 17:30 Mithuna 25-09-55 Moon Gati 362-17        
Planets                
Mangal Tula 03-26            
Budha Kanya 21-30            
Guru Makara 28-18            
Shukra Tula 26-32            
Shani Makara 12-56            
Rahu Vrishabha 08-52            
Harshal Mesha 19-00            
Neptune Kumbha 19-36            
Pluto Makara 00-15            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra CHITRA 4 Vrishchik 01-59
Guru JYESHTHA 4 Meen 08-32
Surya SWATI 2 Makar 14-31

Pacchakkhans For Cities : For 27-October-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-43 06-13 06-38 05-39 06-30 06-03
suryast 18-04 17-54 18-07 17-01 17-39 17-43
navkarsi 07-31 07-01 07-26 06-27 07-18 06-51
porsi 09-33 09-08 09-30 08-30 09-18 08-58
sadhaporsi 10-58 10-36 10-56 09-55 10-41 10-25
purimadh 12-23 12-04 12-23 11-20 12-05 11-53
avaddha 15-14 14-59 15-15 14-11 14-52 14-48
srdogato 07-31 07-01 07-26 06-27 07-18 06-51
srchargati 08-19 07-49 08-14 07-15 08-06 07-39
srchagati 09-07 08-37 09-02 08-03 08-54 08-27
sadogati 17-16 17-06 17-19 16-13 16-51 16-55
sachargati 16-28 16-18 16-31 15-25 16-03 16-07
sachagati 15-40 15-30 15-43 14-37 15-15 15-19

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.