immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 22-September-2014

Vikram Samvat : 2070, Bhadrapad, Krishna, Trayodashi
Jain Aradhana Tithi : Trayodashi
Month : Bhadrapad
Paksh : Krishna
Tithi : Trayodashi : ENDS AT 07-31
NAKSHATRA : Magha : ENDS AT 12-21
YOGA : Sadhya : ENDS AT 21-23
Karan : Vishti : ENDS AT 20-40
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Simha & Chandra : Kanya begins at : 21-43

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Magha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 09-26
2 Vrishabh 16-09
3 Mithun 22-55
4 Kark 05-37

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Kanya 04-51-20 Surya Gati 58-42 Surya Kranti 00-26    
Moon 05:30 Simha 09-56-21 Moon Gati 357-28 Moon Kranti 06-33 Moon Shar 03-44
Moon 17:30 Simha 15-53-49 Moon Gati 358-44        
Planets                
Mangal Tula 11-24            
Budha Tula 01-07            
Guru Karka 20-15            
Shukra Simha 26-08            
Shani Tula 25-36            
Rahu Kanya 26-13            
Harshal Meena 21-05            
Neptune Kumbha 21-30            
Pluto Dhanu 16-56            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra U.Falguni 1 Dhan 15-47

Pacchakkhans For Cities : For 22-September-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-29 06-10 06-29 05-26 06-10 05-59
suryast 18-36 18-15 18-34 17-32 18-17 18-05
navkarsi 07-17 06-58 07-17 06-14 06-58 06-47
porsi 09-31 09-11 09-30 08-28 09-12 09-01
sadhaporsi 11-02 10-42 11-01 09-59 10-43 10-31
purimadh 12-32 12-13 12-32 11-29 12-14 12-02
avaddha 15-34 15-14 15-33 14-31 15-15 15-03
srdogato 07-17 06-58 07-17 06-14 06-58 06-47
srchargati 08-05 07-46 08-05 07-02 07-46 07-35
srchagati 08-53 08-34 08-53 07-50 08-34 08-23
sadogati 17-48 17-27 17-46 16-44 17-29 17-17
sachargati 17-00 16-39 16-58 15-56 16-41 16-29
sachagati 16-12 15-51 16-10 15-08 15-53 15-41

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.