immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 24-March-2023

Vikram Samvat : 2079, Chaitra, Shukla, Tritiya
Jain Aradhana Tithi : Tritiya
Month : Chaitra
Paksh : Shukla
Tithi : Tritiya : ENDS AT 17-01
NAKSHATRA : ASHWINI : ENDS AT 13-23
YOGA : Vaidhriti : ENDS AT 25-44
Karan : Vanij : ENDS AT 28-37
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MESHA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - ASHWINI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 14-09
2 Vrishabh 19-54
3 Mithun 01-41
4 Kark 07-32

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Meena 08-54-28 Surya Gati 59-31 Surya Kranti 01-14    
Moon 05:30 Mesha 08-50-56 Moon Gati 408-13 Moon Kranti 12-25 Moon Shar 00-07
Moon 17:30 Mesha 15-39-09 Moon Gati 401-53        
Planets                
Mangal Mithuna 05-06            
Budha Meena 15-29            
Guru Meena 23-02            
Shukra Mesha 14-18            
Shani Kumbha 07-42            
Rahu Mesha 11-41            
Harshal Mesha 22-14            
Neptune Meena 22-15            
Pluto Makara 05-50            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh REVATI 1 Dhan 19-33

Pacchakkhans For Cities : For 24-March-2023

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-42 06-23 06-41 05-39 06-22 06-12
suryast 18-50 18-29 18-49 17-47 18-32 18-19
navkarsi 07-30 07-11 07-29 06-27 07-10 07-00
porsi 09-44 09-25 09-43 08-41 09-25 09-14
sadhaporsi 11-15 10-55 11-14 10-12 10-56 10-45
purimadh 12-46 12-26 12-45 11-43 12-27 12-15
avaddha 15-48 15-28 15-47 14-45 15-30 15-17
srdogato 07-30 07-11 07-29 06-27 07-10 07-00
srchargati 08-18 07-59 08-17 07-15 07-58 07-48
srchagati 09-06 08-47 09-05 08-03 08-46 08-36
sadogati 18-02 17-41 18-01 16-59 17-44 17-31
sachargati 17-14 16-53 17-13 16-11 16-56 16-43
sachagati 16-26 16-05 16-25 15-23 16-08 15-55

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.