immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 28-November-2014

Vikram Samvat : 2071, Margshrisha, Shukla, Saptami
Jain Aradhana Tithi : Saptami
Month : Margshrisha
Paksh : Shukla
Tithi : Saptami : ENDS AT 28-39
NAKSHATRA : Dhanishtha : ENDS AT 28-49
YOGA : Dhruv : ENDS AT 14-12
Karan : Gar : ENDS AT 17-43
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Kumbh

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Dhanishtha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 06-15
2 Kanya 11-53
3 Tula 17-31
4 Vrishchik 23-11

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Tula 11-35-47 Surya Gati 60-45 Surya Kranti 21-15    
Moon 05:30 Makara 22-53-14 Moon Gati 426-00 Moon Kranti 11-27 Moon Shar 04-30
Moon 17:30 Makara 29-59-14 Moon Gati 425-07        
Planets                
Mangal Makara 00-32            
Budha Tula 05-46            
Guru Karka 28-22            
Shukra Tula 20-00            
Shani Tula 03-00            
Rahu Kanya 22-40            
Harshal Meena 18-45            
Neptune Kumbha 18-47            
Pluto Dhanu 17-59            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra Jyeshtha 2 Makar 05-31
Budh Anuradha 2 Kanya 19-05

Pacchakkhans For Cities : For 28-November-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-03 06-26 06-55 05-59 06-55 06-15
suryast 17-52 17-49 17-58 16-50 17-22 17-38
navkarsi 07-51 07-14 07-43 06-47 07-43 07-03
porsi 09-45 09-17 09-41 08-42 09-32 09-06
sadhaporsi 11-06 10-42 11-03 10-03 10-50 10-31
purimadh 12-27 12-07 12-26 11-24 12-09 11-57
avaddha 15-10 14-58 15-12 14-07 14-45 14-48
srdogato 07-51 07-14 07-43 06-47 07-43 07-03
srchargati 08-39 08-02 08-31 07-35 08-31 07-51
srchagati 09-27 08-50 09-19 08-23 09-19 08-39
sadogati 17-04 17-01 17-10 16-02 16-34 16-50
sachargati 16-16 16-13 16-22 15-14 15-46 16-02
sachagati 15-28 15-25 15-34 14-26 14-58 15-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.