immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 23-November-2014

Vikram Samvat : 2071, Margshrisha, Shukla, Pratipada
Jain Aradhana Tithi : Pratipada
Month : Margshrisha
Paksh : Shukla
Tithi : Pratipada : ENDS AT 16-51
NAKSHATRA : Anuradha : ENDS AT 12-45
YOGA : Atigand : ENDS AT 07-02
Karan : Balav : ENDS AT 28-05
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Vrishik & Chandra : Dhan begins at : 11-52

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Anuradha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 13-12
2 Kanya 19-08
3 Tula 01-04
4 Vrishchik 06-56

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Tula 06-32-18 Surya Gati 60-40 Surya Kranti 20-17    
Moon 05:30 Tula 12-31-48 Moon Gati 411-24 Moon Kranti 17-38 Moon Shar 03-50
Moon 17:30 Tula 19-23-12 Moon Gati 415-12        
Planets                
Mangal Dhanu 26-41            
Budha Tula 27-51            
Guru Karka 28-09            
Shukra Tula 13-43            
Shani Tula 02-25            
Rahu Kanya 22-56            
Harshal Meena 18-51            
Neptune Kumbha 18-45            
Pluto Dhanu 17-50            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Mangal U.Shadha 1 Dhan 04-48
Surya Anuradha 2 Kanya 08-33

Pacchakkhans For Cities : For 23-November-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-59 06-23 06-52 05-56 06-51 06-13
suryast 17-52 17-49 17-58 16-50 17-23 17-38
navkarsi 07-47 07-11 07-40 06-44 07-39 07-01
porsi 09-43 09-15 09-38 08-39 09-29 09-04
sadhaporsi 11-04 10-40 11-02 10-01 10-48 10-30
purimadh 12-26 12-06 12-25 11-23 12-07 11-55
avaddha 15-09 14-57 15-12 14-06 14-45 14-47
srdogato 07-47 07-11 07-40 06-44 07-39 07-01
srchargati 08-35 07-59 08-28 07-32 08-27 07-49
srchagati 09-23 08-47 09-16 08-20 09-15 08-37
sadogati 17-04 17-01 17-10 16-02 16-35 16-50
sachargati 16-16 16-13 16-22 15-14 15-47 16-02
sachagati 15-28 15-25 15-34 14-26 14-59 15-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.