immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 18-November-2019

Vikram Samvat : 2076, Kartika, Krishna, Shasthi
Jain Aradhana Tithi : Shasthi
Month : Kartika
Paksh : Krishna
Tithi : Shasthi : ENDS AT 17-11
NAKSHATRA : PUSHYA : ENDS AT 22-22
YOGA : Shukla : ENDS AT 24-40
Karan : Vishti : ENDS AT 28-27
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KARK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUSHYA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 23-01
2 Kanya 04-52
3 Tula 10-45
4 Vrishchik 16-33

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 01-12-08 Surya Gati 60-30 Surya Kranti 19-06    
Moon 05:30 Karka 07-01-28 Moon Gati 411-00 Moon Kranti 21-47 Moon Shar 01-56
Moon 17:30 Karka 13-52-28 Moon Gati 414-10        
Planets                
Mangal Tula 05-00            
Budha Tula 18-12            
Guru Dhanu 02-40            
Shukra Tula 25-55            
Shani Dhanu 22-38            
Rahu Mithuna 16-26            
Harshal Mesha 09-39            
Neptune Kumbha 09-50            
Pluto Dhanu 27-00            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru JYESHTHA 4 Meen 19-55

Pacchakkhans For Cities : For 18-November-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-56 06-21 06-49 05-52 06-47 06-10
suryast 17-53 17-49 17-59 16-51 17-25 17-38
navkarsi 07-44 07-09 07-37 06-40 07-35 06-58
porsi 09-40 09-13 09-36 08-37 09-26 09-02
sadhaporsi 11-02 10-39 11-00 09-59 10-46 10-28
purimadh 12-25 12-05 12-24 11-22 12-06 11-54
avaddha 15-09 14-57 15-11 14-06 14-45 14-46
srdogato 07-44 07-09 07-37 06-40 07-35 06-58
srchargati 08-32 07-57 08-25 07-28 08-23 07-46
srchagati 09-20 08-45 09-13 08-16 09-11 08-34
sadogati 17-05 17-01 17-11 16-03 16-37 16-50
sachargati 16-17 16-13 16-23 15-15 15-49 16-02
sachagati 15-29 15-25 15-35 14-27 15-01 15-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.