immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 12-July-2020

Vikram Samvat : 2076, Ashadha, Krishna, Saptami
Jain Aradhana Tithi : Saptami
Month : Ashadha
Paksh : Krishna
Tithi : Saptami : ENDS AT 15-50
NAKSHATRA : U.BHADRAPADA : ENDS AT 08-20
YOGA : Atigand : ENDS AT 21-52
Karan : Balav : ENDS AT 29-00
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MEEN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - REVATI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 08-21
2 Makar 15-04
3 Kumbh 21-48
4 Meen 04-32

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 25-58-28 Surya Gati 57-13 Surya Kranti 21-56    
Moon 05:30 Meena 15-15-53 Moon Gati 356-59 Moon Kranti 01-01 Moon Shar 05-10
Moon 17:30 Meena 21-12-52 Moon Gati 356-23        
Planets                
Mangal Meena 13-59            
Budha Mithuna 11-22            
Guru Dhanu 28-30            
Shukra Vrishabha 15-55            
Shani Makara 05-10            
Rahu Mithuna 03-53            
Harshal Mesha 16-04            
Neptune Kumbha 16-44            
Pluto Dhanu 29-41            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya PUNARVASU 3 Mithun 22-56

Pacchakkhans For Cities : For 12-July-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-03 06-02 06-10 05-01 05-33 05-51
suryast 19-27 18-49 19-18 18-23 19-19 18-38
navkarsi 06-51 06-50 06-58 05-49 06-21 06-39
porsi 09-24 09-14 09-27 08-22 09-00 09-03
sadhaporsi 11-05 10-49 11-06 10-02 10-43 10-39
purimadh 12-45 12-25 12-44 11-42 12-26 12-15
avaddha 16-06 15-37 16-01 15-02 15-53 15-26
srdogato 06-51 06-50 06-58 05-49 06-21 06-39
srchargati 07-39 07-38 07-46 06-37 07-09 07-27
srchagati 08-27 08-26 08-34 07-25 07-57 08-15
sadogati 18-39 18-01 18-30 17-35 18-31 17-50
sachargati 17-51 17-13 17-42 16-47 17-43 17-02
sachagati 17-03 16-25 16-54 15-59 16-55 16-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.