immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 24-July-2019

Vikram Samvat : 2075, Ashadha, Krishna, Saptami
Jain Aradhana Tithi : Saptami
Month : Ashadha
Paksh : Krishna
Tithi : Saptami : ENDS AT 18-07
NAKSHATRA : REVATI : ENDS AT 15-43
YOGA : Sukarma : ENDS AT 08-47
Karan : Balav : ENDS AT - -
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MEEN & Chandra : MESHA begins at : 15-43

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - REVATI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 13-16
2 Makar 19-54
3 Kumbh 02-32
4 Meen 09-10

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Karka 06-42-55 Surya Gati 57-18 Surya Kranti 19-58    
Moon 05:30 Meena 24-49-37 Moon Gati 364-48 Moon Kranti 02n33 Moon Shar 05-16
Moon 17:30 Mesha 00-54-25 Moon Gati 368-13        
Planets                
Mangal Karka 19-52            
Budha Karka 02-43            
Guru Tula 20-55            
Shukra Karka 00-51            
Shani Dhanu 22-03            
Rahu Mithuna 22-38            
Harshal Mesha 12-20            
Neptune Kumbha 12-20            
Pluto Dhanu 27-32            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya PUSHYA 2 Kanya 04-16
Shukra ASHLESHA 2 Makar 10-36

Pacchakkhans For Cities : For 24-July-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-09 06-05 06-15 05-06 05-40 05-54
suryast 19-24 18-47 19-16 18-20 19-15 18-37
navkarsi 06-57 06-53 07-03 05-54 06-28 06-42
porsi 09-27 09-16 09-30 08-25 09-03 09-05
sadhaporsi 11-07 10-51 11-08 10-04 10-45 10-40
purimadh 12-46 12-26 12-45 11-43 12-27 12-15
avaddha 16-05 15-37 16-00 15-01 15-51 15-26
srdogato 06-57 06-53 07-03 05-54 06-28 06-42
srchargati 07-45 07-41 07-51 06-42 07-16 07-30
srchagati 08-33 08-29 08-39 07-30 08-04 08-18
sadogati 18-36 17-59 18-28 17-32 18-27 17-49
sachargati 17-48 17-11 17-40 16-44 17-39 17-01
sachagati 17-00 16-23 16-52 15-56 16-51 16-13

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.