immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 15-September-2019

Vikram Samvat : 2075, Bhadrapad, Krishna, Pratipada
Jain Aradhana Tithi : Pratipada
Month : Bhadrapad
Paksh : Krishna
Tithi : Pratipada : ENDS AT 12-25
NAKSHATRA : U.BHADRAPADA : ENDS AT 25-46
YOGA : Gand : ENDS AT 22-14
Karan : Taitil : ENDS AT 25-32
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MEEN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.BHADRAPADA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 22-56
2 Kanya 05-41
3 Tula 12-22
4 Vrishchik 19-04

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Simha 27-44-42 Surya Gati 58-26 Surya Kranti 03-13    
Moon 05:30 Meena 06-35-17 Moon Gati 357-52 Moon Kranti 04-11 Moon Shar 04-52
Moon 17:30 Meena 12-33-09 Moon Gati 358-54        
Planets                
Mangal Simha 23-34            
Budha Kanya 07-05            
Guru Tula 22-09            
Shukra Kanya 06-24            
Shani Dhanu 19-48            
Rahu Mithuna 19-50            
Harshal Mesha 12-02            
Neptune Kumbha 12-04            
Pluto Dhanu 26-35            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru U.FALGUNI 4 Meen 10-35

Pacchakkhans For Cities : For 15-September-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-27 06-10 06-28 05-24 06-07 05-59
suryast 18-43 18-20 18-41 17-39 18-26 18-10
navkarsi 07-15 06-58 07-16 06-12 06-55 06-47
porsi 09-31 09-13 09-31 08-28 09-12 09-02
sadhaporsi 11-03 10-44 11-02 10-00 10-44 10-33
purimadh 12-35 12-15 12-34 11-32 12-16 12-04
avaddha 15-39 15-18 15-37 14-36 15-21 15-07
srdogato 07-15 06-58 07-16 06-12 06-55 06-47
srchargati 08-03 07-46 08-04 07-00 07-43 07-35
srchagati 08-51 08-34 08-52 07-48 08-31 08-23
sadogati 17-55 17-32 17-53 16-51 17-38 17-22
sachargati 17-07 16-44 17-05 16-03 16-50 16-34
sachagati 16-19 15-56 16-17 15-15 16-02 15-46

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.