immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 30-September-2020

Vikram Samvat : 2076, Adhik Ashvin, Shukla, Chaturdashi
Jain Aradhana Tithi : Chaturdashi
Month : Adhik Ashvin
Paksh : Shukla
Tithi : Chaturdashi : ENDS AT 24-28
NAKSHATRA : P.BHADRAPADA : ENDS AT 27-16
YOGA : Gand : ENDS AT 19-50
Karan : Gar : ENDS AT 11-29
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KUMBH & Chandra : MEEN begins at : 20-38

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - P.BHADRAPADA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 00-50
2 Vrishabh 07-24
3 Mithun 14-00
4 Kark 20-39

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kanya 13-08-55 Surya Gati 58-57 Surya Kranti 02-54    
Moon 05:30 Kumbha 22-22-16 Moon Gati 363-16 Moon Kranti 09-54 Moon Shar 04-58
Moon 17:30 Kumbha 28-25-32 Moon Gati 361-38        
Planets                
Mangal Mesha 01-10            
Budha Tula 08-47            
Guru Dhanu 23-44            
Shukra Simha 02-32            
Shani Makara 01-12            
Rahu Vrishabha 29-38            
Harshal Mesha 15-45            
Neptune Kumbha 15-55            
Pluto Dhanu 28-21            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya HASTA 2 Vrishabh 10-01
Guru MAGHA 2 Vrishabh 22-13

Pacchakkhans For Cities : For 30-September-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-32 06-10 06-30 05-29 06-14 06-00
suryast 18-28 18-10 18-27 17-25 18-08 17-59
navkarsi 07-20 06-58 07-18 06-17 07-02 06-48
porsi 09-31 09-10 09-30 08-28 09-13 08-59
sadhaporsi 11-00 10-40 10-59 09-57 10-42 10-29
purimadh 12-30 12-10 12-29 11-27 12-11 11-59
avaddha 15-29 15-10 15-28 14-26 15-09 14-59
srdogato 07-20 06-58 07-18 06-17 07-02 06-48
srchargati 08-08 07-46 08-06 07-05 07-50 07-36
srchagati 08-56 08-34 08-54 07-53 08-38 08-24
sadogati 17-40 17-22 17-39 16-37 17-20 17-11
sachargati 16-52 16-34 16-51 15-49 16-32 16-23
sachagati 16-04 15-46 16-03 15-01 15-44 15-35

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.