immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 18-December-2014

Vikram Samvat : 2071, Margshrisha, Krishna, Ekadashi
Jain Aradhana Tithi : Ekadashi
Month : Margshrisha
Paksh : Krishna
Tithi : Ekadashi : ENDS AT 11-54
NAKSHATRA : Swati : ENDS AT 22-42
YOGA : Atigand : ENDS AT 18-12
Karan : Kaulav : ENDS AT 23-57
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Tula & Chandra : Vrishik begins at : 16-52

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Swati

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 21-48
2 Makar 04-06
3 Kumbh 10-20
4 Meen 16-34

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Dhanu 01-53-56 Surya Gati 61-05 Surya Kranti 23-23    
Moon 05:30 Tula 10-45-20 Moon Gati 385-50 Moon Kranti 11-39 Moon Shar 01-34
Moon 17:30 Tula 17-11-09 Moon Gati 391-56        
Planets                
Mangal Makara 16-02            
Budha Dhanu 07-16            
Guru Karka 28-25            
Shukra Dhanu 15-06            
Shani Tula 05-19            
Rahu Kanya 21-37            
Harshal Meena 18-31            
Neptune Kumbha 18-02            
Pluto Dhanu 18-37            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 18-December-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-16 06-37 07-07 06-12 07-09 06-26
suryast 17-56 17-55 18-03 16-54 17-25 17-45
navkarsi 08-04 07-25 07-55 07-00 07-57 07-14
porsi 09-56 09-26 09-51 08-52 09-43 09-16
sadhaporsi 11-16 10-51 11-13 10-12 11-00 10-41
purimadh 12-36 12-16 12-35 11-33 12-17 12-05
avaddha 15-16 15-06 15-19 14-13 14-51 14-55
srdogato 08-04 07-25 07-55 07-00 07-57 07-14
srchargati 08-52 08-13 08-43 07-48 08-45 08-02
srchagati 09-40 09-01 09-31 08-36 09-33 08-50
sadogati 17-08 17-07 17-15 16-06 16-37 16-57
sachargati 16-20 16-19 16-27 15-18 15-49 16-09
sachagati 15-32 15-31 15-39 14-30 15-01 15-21

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.