immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 16-June-2021

Vikram Samvat : 2077, Jyeshtha, Shukla, Shasthi
Jain Aradhana Tithi : Shasthi
Month : Jyeshtha
Paksh : Shukla
Tithi : Shasthi : ENDS AT 22-47
NAKSHATRA : MAGHA : ENDS AT 22-16
YOGA : Harshan : ENDS AT 08-09
Karan : Kaulav : ENDS AT 10-57
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : SIMHA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - MAGHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 21-43
2 Vrishabh 03-56
3 Mithun 10-05
4 Kark 16-12

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 00-56-03 Surya Gati 57-18 Surya Kranti 23-21    
Moon 05:30 Simha 04-11-40 Moon Gati 391-38 Moon Kranti 16-52 Moon Shar 05-09
Moon 17:30 Simha 10-43-19 Moon Gati 396-09        
Planets                
Mangal Karka 08-35            
Budha Vrishabha 23-38            
Guru Kumbha 08-00            
Shukra Mithuna 22-15            
Shani Makara 18-55            
Rahu Vrishabha 15-55            
Harshal Mesha 19-01            
Neptune Kumbha 19-02            
Pluto Makara 02-08            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ROHINI 4 Kark 22-39

Pacchakkhans For Cities : For 16-June-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 05-56 05-55 06-03 04-54 05-25 05-45
suryast 19-24 18-45 19-15 18-20 19-18 18-35
navkarsi 06-44 06-43 06-51 05-42 06-13 06-33
porsi 09-18 09-08 09-21 08-15 08-53 08-57
sadhaporsi 10-59 10-44 11-00 09-56 10-37 10-33
purimadh 12-40 12-20 12-39 11-37 12-21 12-10
avaddha 16-02 15-33 15-57 14-59 15-50 15-22
srdogato 06-44 06-43 06-51 05-42 06-13 06-33
srchargati 07-32 07-31 07-39 06-30 07-01 07-21
srchagati 08-20 08-19 08-27 07-18 07-49 08-09
sadogati 18-36 17-57 18-27 17-32 18-30 17-47
sachargati 17-48 17-09 17-39 16-44 17-42 16-59
sachagati 17-00 16-21 16-51 15-56 16-54 16-11

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.