immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 21-March-2019

Vikram Samvat : 2075, Falgun, Shukla, Purnima
Jain Aradhana Tithi : Purnima
Month : Falgun
Paksh : Shukla
Tithi : Purnima : ENDS AT 07-14
NAKSHATRA : U.FALGUNI : ENDS AT 13-35
YOGA : Gand : ENDS AT 09-08
Karan : Balav : ENDS AT 17-32
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KANYA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.FALGUNI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 16-18
2 Makar 21-38
3 Kumbh 02-55
4 Meen 08-14

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Meena 05-57-45 Surya Gati 59-34 Surya Kranti 00-02    
Moon 05:30 Kanya 04-57-00 Moon Gati 449-33 Moon Kranti 04-34 Moon Shar 04-34
Moon 17:30 Kanya 12-26-33 Moon Gati 446-06        
Planets                
Mangal Mesha 29-04            
Budha Kumbha 24-48            
Guru Tula 29-34            
Shukra Makara 28-53            
Shani Dhanu 25-07            
Rahu Mithuna 29-16            
Harshal Mesha 06-35            
Neptune Kumbha 06-34            
Pluto Dhanu 28-44            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya U.BHADRAPADA 2 Kanya 22-32

Pacchakkhans For Cities : For 21-March-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-45 06-25 06-44 05-41 06-26 06-14
suryast 18-49 18-29 18-48 17-46 18-31 18-19
navkarsi 07-33 07-13 07-32 06-29 07-14 07-02
porsi 09-46 09-26 09-45 08-43 09-27 09-15
sadhaporsi 11-16 10-57 11-15 10-13 10-58 10-46
purimadh 12-47 12-27 12-46 11-44 12-28 12-16
avaddha 15-48 15-28 15-47 14-45 15-30 15-17
srdogato 07-33 07-13 07-32 06-29 07-14 07-02
srchargati 08-21 08-01 08-20 07-17 08-02 07-50
srchagati 09-09 08-49 09-08 08-05 08-50 08-38
sadogati 18-01 17-41 18-00 16-58 17-43 17-31
sachargati 17-13 16-53 17-12 16-10 16-55 16-43
sachagati 16-25 16-05 16-24 15-22 16-07 15-55

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.