immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 27-January-2020

Vikram Samvat : 2076, Magha, Shukla, Tritiya
Jain Aradhana Tithi : Tritiya
Month : Magha
Paksh : Shukla
Tithi : Tritiya : ENDS AT - -
NAKSHATRA : SHATBHISHA : ENDS AT - -
YOGA : Variyan : ENDS AT 26-52
Karan : Taitil : ENDS AT 19-18
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KUMBH

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - SHATBHISHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 06-51
2 Makar 13-28
3 Kumbh 20-06
4 Meen 02-45

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 12-21-29 Surya Gati 61-01 Surya Kranti 18-39    
Moon 05:30 Kumbha 05-59-43 Moon Gati 362-44 Moon Kranti 15-16 Moon Shar 04-06
Moon 17:30 Kumbha 12-02-27 Moon Gati 360-43        
Planets                
Mangal Tula 21-51            
Budha Makara 23-22            
Guru Dhanu 18-26            
Shukra Kumbha 21-49            
Shani Makara 00-20            
Rahu Mithuna 12-44            
Harshal Mesha 08-38            
Neptune Kumbha 08-48            
Pluto Dhanu 29-07            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh DHANISHTHA 1 Simha 05-05

Pacchakkhans For Cities : For 27-January-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-23 06-48 07-15 06-19 07-13 06-37
suryast 18-22 18-17 18-27 17-19 17-54 18-06
navkarsi 08-11 07-36 08-03 07-07 08-01 07-25
porsi 10-07 09-40 10-03 09-04 09-53 09-29
sadhaporsi 11-30 11-06 11-27 10-27 11-13 10-56
purimadh 12-52 12-32 12-51 11-49 12-34 12-22
avaddha 15-37 15-25 15-39 14-34 15-14 15-14
srdogato 08-11 07-36 08-03 07-07 08-01 07-25
srchargati 08-59 08-24 08-51 07-55 08-49 08-13
srchagati 09-47 09-12 09-39 08-43 09-37 09-01
sadogati 17-34 17-29 17-39 16-31 17-06 17-18
sachargati 16-46 16-41 16-51 15-43 16-18 16-30
sachagati 15-58 15-53 16-03 14-55 15-30 15-42

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.