immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 01-March-2021

Vikram Samvat : 2077, Magha, Krishna, Dvitiya
Jain Aradhana Tithi : Dvitiya
Month : Magha
Paksh : Krishna
Tithi : Dvitiya : ENDS AT 08-37
NAKSHATRA : U.FALGUNI : ENDS AT 07-38
YOGA : Shool : ENDS AT 12-56
Karan : Vanij : ENDS AT 19-13
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KANYA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - HASTA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 07-39
2 Vrishabh 13-08
3 Mithun 18-37
4 Kark 00-04

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kumbha 16-28-12 Surya Gati 60-12 Surya Kranti 07-35    
Moon 05:30 Kanya 08-42-18 Moon Gati 437-47 Moon Kranti 03-16 Moon Shar 04-47
Moon 17:30 Kanya 16-00-05 Moon Gati 438-12        
Planets                
Mangal Vrishabha 04-02            
Budha Makara 19-57            
Guru Makara 22-28            
Shukra Kumbha 10-10            
Shani Makara 14-19            
Rahu Vrishabha 21-35            
Harshal Mesha 13-27            
Neptune Kumbha 13-07            
Pluto Makara 01-53            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru SHATBHISHA 2 Makar 02-22
Budh SHRAVAN 4 Kark 06-55
Surya SHATBHISHA 4 Meen 10-12

Pacchakkhans For Cities : For 01-March-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-03 06-37 07-00 06-00 06-48 06-27
suryast 18-41 18-27 18-43 17-38 18-19 18-16
navkarsi 07-51 07-25 07-48 06-48 07-36 07-15
porsi 09-57 09-35 09-55 08-54 09-41 09-24
sadhaporsi 11-25 11-03 11-23 10-22 11-07 10-53
purimadh 12-52 12-32 12-51 11-49 12-33 12-21
avaddha 15-47 15-30 15-47 14-44 15-26 15-19
srdogato 07-51 07-25 07-48 06-48 07-36 07-15
srchargati 08-39 08-13 08-36 07-36 08-24 08-03
srchagati 09-27 09-01 09-24 08-24 09-12 08-51
sadogati 17-53 17-39 17-55 16-50 17-31 17-28
sachargati 17-05 16-51 17-07 16-02 16-43 16-40
sachagati 16-17 16-03 16-19 15-14 15-55 15-52

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.