immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 30-October-2014

Vikram Samvat : 2071, Kartika, Shukla, Saptami
Jain Aradhana Tithi : Saptami
Month : Kartika
Paksh : Shukla
Tithi : Saptami : ENDS AT 21-20
NAKSHATRA : U.Shadha : ENDS AT 26-19
YOGA : Dhriti : ENDS AT 15-46
Karan : Gar : ENDS AT 10-18
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Makar

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.Shadha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 03-31
2 Makar 09-14
3 Kumbh 14-56
4 Meen 20-39

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Tula 12-25-13 Surya Gati 59-58 Surya Kranti 13-41    
Moon 05:30 Dhanu 27-49-19 Moon Gati 420-32 Moon Kranti 16-28 Moon Shar 05-15
Moon 17:30 Makara 04-49-51 Moon Gati 422-38        
Planets                
Mangal Dhanu 08-34            
Budha Kanya 24-14            
Guru Karka 26-07            
Shukra Tula 13-37            
Shani Tula 29-35            
Rahu Kanya 24-12            
Harshal Meena 19-35            
Neptune Kumbha 19-49            
Pluto Dhanu 17-16            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Shukra Swati 3 Kumbh 00-05

Pacchakkhans For Cities : For 30-October-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-45 06-14 06-39 05-41 06-33 06-03
suryast 18-02 17-53 18-06 16-59 17-37 17-42
navkarsi 07-33 07-02 07-27 06-29 07-21 06-51
porsi 09-34 09-09 09-31 08-31 09-19 08-58
sadhaporsi 10-59 10-36 10-57 09-55 10-42 10-25
purimadh 12-23 12-03 12-22 11-20 12-05 11-53
avaddha 15-13 14-58 15-14 14-10 14-51 14-47
srdogato 07-33 07-02 07-27 06-29 07-21 06-51
srchargati 08-21 07-50 08-15 07-17 08-09 07-39
srchagati 09-09 08-38 09-03 08-05 08-57 08-27
sadogati 17-14 17-05 17-18 16-11 16-49 16-54
sachargati 16-26 16-17 16-30 15-23 16-01 16-06
sachagati 15-38 15-29 15-42 14-35 15-13 15-18

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.