immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 05-August-2021

Vikram Samvat : 2077, Ashadha, Krishna, Dwadashi
Jain Aradhana Tithi : Dwadashi
Month : Ashadha
Paksh : Krishna
Tithi : Dwadashi : ENDS AT 17-11
NAKSHATRA : ARDRA : ENDS AT - -
YOGA : Harshan : ENDS AT 25-14
Karan : Gar : ENDS AT 29-55
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MITHUN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - ARDRA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 04-26
2 Makar 11-02
3 Kumbh 17-36
4 Meen 00-08

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Karka 18-39-12 Surya Gati 57-29 Surya Kranti 16-58    
Moon 05:30 Mithuna 07-12-15 Moon Gati 364-38 Moon Kranti 25-23 Moon Shar 01-57
Moon 17:30 Mithuna 13-16-52 Moon Gati 368-04        
Planets                
Mangal Simha 09-42            
Budha Karka 22-24            
Guru Kumbha 04-59            
Shukra Simha 22-34            
Shani Makara 15-50            
Rahu Vrishabha 13-16            
Harshal Mesha 20-33            
Neptune Kumbha 20-38            
Pluto Makara 00-59            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh ASHLESHA 3 Kumbh 16-38
Shukra MAGHA 4 Kark 16-39
Guru P.FALGUNI 4 Vrishchik 21-00

Pacchakkhans For Cities : For 05-August-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-14 06-07 06-19 05-11 05-46 05-57
suryast 19-18 18-44 19-11 18-14 19-08 18-33
navkarsi 07-02 06-55 07-07 05-59 06-34 06-45
porsi 09-30 09-17 09-32 08-27 09-07 09-06
sadhaporsi 11-08 10-51 11-08 10-05 10-47 10-40
purimadh 12-46 12-26 12-45 11-43 12-27 12-15
avaddha 16-02 15-35 15-58 14-58 15-47 15-24
srdogato 07-02 06-55 07-07 05-59 06-34 06-45
srchargati 07-50 07-43 07-55 06-47 07-22 07-33
srchagati 08-38 08-31 08-43 07-35 08-10 08-21
sadogati 18-30 17-56 18-23 17-26 18-20 17-45
sachargati 17-42 17-08 17-35 16-38 17-32 16-57
sachagati 16-54 16-20 16-47 15-50 16-44 16-09

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.