immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 21-May-2019

Vikram Samvat : 2075, Vaishakha, Krishna, Tritiya
Jain Aradhana Tithi : Tritiya
Month : Vaishakha
Paksh : Krishna
Tithi : Tritiya : ENDS AT 25-42
NAKSHATRA : MOOLA : ENDS AT 27-32
YOGA : Siddh : ENDS AT 10-24
Karan : Vanij : ENDS AT 13-27
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : DHAN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - MOOLA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 02-30
2 Vrishabh 08-43
3 Mithun 14-57
4 Kark 21-14

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 05-33-24 Surya Gati 57-43 Surya Kranti 20-05    
Moon 05:30 Dhanu 01-36-53 Moon Gati 384-57 Moon Kranti 21-23 Moon Shar 01-59
Moon 17:30 Dhanu 08-01-50 Moon Gati 380-01        
Planets                
Mangal Mithuna 09-01            
Budha Vrishabha 04-53            
Guru Tula 27-51            
Shukra Mesha 12-40            
Shani Dhanu 26-03            
Rahu Mithuna 26-02            
Harshal Mesha 09-58            
Neptune Kumbha 09-20            
Pluto Dhanu 28-52            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Ketu ASHWINI 4 Kark 17-02
Guru BHARNI 1 Simha 18-34

Pacchakkhans For Cities : For 21-May-2019

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 05-58 05-55 06-04 04-56 05-29 05-44
suryast 19-14 18-38 19-06 18-10 19-06 18-27
navkarsi 06-46 06-43 06-52 05-44 06-17 06-32
porsi 09-17 09-06 09-20 08-14 08-53 08-55
sadhaporsi 10-57 10-41 10-58 09-54 10-35 10-30
purimadh 12-36 12-16 12-35 11-33 12-17 12-06
avaddha 15-55 15-27 15-51 14-52 15-41 15-16
srdogato 06-46 06-43 06-52 05-44 06-17 06-32
srchargati 07-34 07-31 07-40 06-32 07-05 07-20
srchagati 08-22 08-19 08-28 07-20 07-53 08-08
sadogati 18-26 17-50 18-18 17-22 18-18 17-39
sachargati 17-38 17-02 17-30 16-34 17-30 16-51
sachagati 16-50 16-14 16-42 15-46 16-42 16-03

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.