immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 22-January-2021

Vikram Samvat : 2077, Paush, Shukla, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Paush
Paksh : Shukla
Tithi : Navami : ENDS AT 18-31
NAKSHATRA : BHARNI : ENDS AT 18-41
YOGA : Subh : ENDS AT 21-19
Karan : Taitil : ENDS AT - -
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MESHA & Chandra : VRISHABH begins at : 25-26

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - BHARNI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 15-37
2 Kanya 22-25
3 Tula 05-11
4 Vrishchik 11-57

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 08-01-46 Surya Gati 61-02 Surya Kranti 19-40    
Moon 05:30 Mesha 20-09-56 Moon Gati 354-55 Moon Kranti 13-18 Moon Shar 02-58
Moon 17:30 Mesha 26-04-51 Moon Gati 355-58        
Planets                
Mangal Mesha 13-10            
Budha Makara 26-22            
Guru Makara 13-32            
Shukra Dhanu 22-35            
Shani Makara 09-56            
Rahu Vrishabha 23-36            
Harshal Mesha 12-36            
Neptune Kumbha 12-50            
Pluto Makara 00-44            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh DHANISHTHA 2 Kanya 11-32
Shukra BHARNI 1 Simha 13-00
Rahu SHRAVAN 1 Mesh 17-45
Guru P.SHADHA 4 Vrishchik 19-51

Pacchakkhans For Cities : For 22-January-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-24 06-48 07-16 06-20 07-15 06-37
suryast 18-18 18-14 18-24 17-16 17-50 18-04
navkarsi 08-12 07-36 08-04 07-08 08-03 07-25
porsi 10-07 09-39 10-03 09-04 09-54 09-29
sadhaporsi 11-29 11-05 11-27 10-26 11-13 10-55
purimadh 12-51 12-31 12-50 11-48 12-32 12-20
avaddha 15-35 15-23 15-37 14-32 15-11 15-12
srdogato 08-12 07-36 08-04 07-08 08-03 07-25
srchargati 09-00 08-24 08-52 07-56 08-51 08-13
srchagati 09-48 09-12 09-40 08-44 09-39 09-01
sadogati 17-30 17-26 17-36 16-28 17-02 17-16
sachargati 16-42 16-38 16-48 15-40 16-14 16-28
sachagati 15-54 15-50 16-00 14-52 15-26 15-40

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.