immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 03-September-2014

Vikram Samvat : 2070, Bhadrapad, Shukla, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Bhadrapad
Paksh : Shukla
Tithi : Navami : ENDS AT 26-33
NAKSHATRA : Jyeshtha : ENDS AT 17-34
YOGA : Vishkumbh : ENDS AT 11-51
Karan : Balav : ENDS AT 15-27
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Dhan

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Jyeshtha

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 18-09
2 Makar 00-04
3 Kumbh 05-58
4 Meen 11-48

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Simha 16-22-20 Surya Gati 58-06 Surya Kranti 07-39    
Moon 05:30 Tula 23-04-47 Moon Gati 413-02 Moon Kranti 18-28 Moon Shar 04-22
Moon 17:30 Tula 29-57-50 Moon Gati 419-28        
Planets                
Mangal Tula 28-47            
Budha Kanya 07-05            
Guru Karka 16-31            
Shukra Simha 02-35            
Shani Tula 24-07            
Rahu Kanya 27-14            
Harshal Meena 21-45            
Neptune Kumbha 21-00            
Pluto Dhanu 17-02            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya P.Falguni 2 Kanya 12-48
Shukra Magha 2 Vrishabh 20-04
Guru Ashlesha 1 Dhan 23-39

Pacchakkhans For Cities : For 03-September-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-24 06-10 06-26 05-21 06-01 05-59
suryast 18-54 18-28 18-51 17-51 18-40 18-18
navkarsi 07-12 06-58 07-14 06-09 06-49 06-47
porsi 09-31 09-15 09-32 08-29 09-11 09-04
sadhaporsi 11-05 10-47 11-05 10-02 10-46 10-36
purimadh 12-39 12-19 12-38 11-36 12-20 12-09
avaddha 15-47 15-24 15-45 14-44 15-30 15-13
srdogato 07-12 06-58 07-14 06-09 06-49 06-47
srchargati 08-00 07-46 08-02 06-57 07-37 07-35
srchagati 08-48 08-34 08-50 07-45 08-25 08-23
sadogati 18-06 17-40 18-03 17-03 17-52 17-30
sachargati 17-18 16-52 17-15 16-15 17-04 16-42
sachagati 16-30 16-04 16-27 15-27 16-16 15-54

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.