immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 26-May-2020

Vikram Samvat : 2076, Jyeshtha, Shukla, Chaturthi
Jain Aradhana Tithi : Chaturthi
Month : Jyeshtha
Paksh : Shukla
Tithi : Chaturthi : ENDS AT 25-11
NAKSHATRA : ARDRA : ENDS AT 07-03
YOGA : Gand : ENDS AT 27-54
Karan : Vanij : ENDS AT 13-19
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MITHUN & Chandra : KARK begins at : 25-25

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - PUNARVASU

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Mesh 07-03
2 Vrishabh 13-12
3 Mithun 19-19
4 Kark 01-25

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 11-04-42 Surya Gati 57-37 Surya Kranti 21-10    
Moon 05:30 Mithuna 19-09-38 Moon Gati 390-38 Moon Kranti 24-03 Moon Shar 01-17
Moon 17:30 Mithuna 25-40-16 Moon Gati 394-09        
Planets                
Mangal Kumbha 14-33            
Budha Mithuna 01-54            
Guru Makara 02-54            
Shukra Vrishabha 24-31            
Shani Makara 07-39            
Rahu Mithuna 06-22            
Harshal Mesha 14-07            
Neptune Kumbha 14-37            
Pluto Makara 00-38            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 26-May-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 05-57 05-54 06-03 04-55 05-27 05-43
suryast 19-16 18-39 19-08 18-12 19-08 18-29
navkarsi 06-45 06-42 06-51 05-43 06-15 06-31
porsi 09-17 09-05 09-19 08-14 08-53 08-55
sadhaporsi 10-57 10-41 10-58 09-54 10-35 10-30
purimadh 12-36 12-17 12-36 11-33 12-18 12-06
avaddha 15-56 15-28 15-52 14-53 15-43 15-17
srdogato 06-45 06-42 06-51 05-43 06-15 06-31
srchargati 07-33 07-30 07-39 06-31 07-03 07-19
srchagati 08-21 08-18 08-27 07-19 07-51 08-07
sadogati 18-28 17-51 18-20 17-24 18-20 17-41
sachargati 17-40 17-03 17-32 16-36 17-32 16-53
sachagati 16-52 16-15 16-44 15-48 16-44 16-05

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.