immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 22-September-2021

Vikram Samvat : 2077, Bhadrapad, Krishna, Dvitiya
Jain Aradhana Tithi : Pratipada
Month : Bhadrapad
Paksh : Krishna
Tithi : Dvitiya : ENDS AT - -
NAKSHATRA : REVATI : ENDS AT - -
YOGA : Vriddhi : ENDS AT 13-54
Karan : Taitil : ENDS AT 18-20
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MEEN

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - REVATI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 05-07
2 Makar 11-30
3 Kumbh 17-53
4 Meen 00-17

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Kanya 05-03-17 Surya Gati 58-40 Surya Kranti 00-19    
Moon 05:30 Meena 16-51-52 Moon Gati 376-42 Moon Kranti 00n39 Moon Shar 04-02
Moon 17:30 Meena 23-08-34 Moon Gati 372-52        
Planets                
Mangal Kanya 10-22            
Budha Kanya 29-57            
Guru Makara 29-18            
Shukra Tula 18-35            
Shani Makara 13-01            
Rahu Vrishabha 10-43            
Harshal Mesha 20-12            
Neptune Kumbha 20-26            
Pluto Makara 00-12            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh TULA CHITRA 3 Tula 08-23

Pacchakkhans For Cities : For 22-September-2021

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-29 06-10 06-29 05-26 06-10 05-59
suryast 18-36 18-15 18-34 17-32 18-17 18-05
navkarsi 07-17 06-58 07-17 06-14 06-58 06-47
porsi 09-31 09-11 09-30 08-28 09-12 09-01
sadhaporsi 11-02 10-42 11-01 09-59 10-43 10-31
purimadh 12-32 12-13 12-32 11-29 12-14 12-02
avaddha 15-34 15-14 15-33 14-31 15-15 15-03
srdogato 07-17 06-58 07-17 06-14 06-58 06-47
srchargati 08-05 07-46 08-05 07-02 07-46 07-35
srchagati 08-53 08-34 08-53 07-50 08-34 08-23
sadogati 17-48 17-27 17-46 16-44 17-29 17-17
sachargati 17-00 16-39 16-58 15-56 16-41 16-29
sachagati 16-12 15-51 16-10 15-08 15-53 15-41

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.