immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 12-August-2020

Vikram Samvat : 2076, Shravana, Krishna, Asthami
Jain Aradhana Tithi : Asthami
Month : Shravana
Paksh : Krishna
Tithi : Asthami : ENDS AT 11-18
NAKSHATRA : KRUTIKA : ENDS AT 27-28
YOGA : Vriddhi : ENDS AT 09-26
Karan : Taitil : ENDS AT 24-13
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MESHA & Chandra : VRISHABH begins at : 07-38

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - KRUTIKA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 00-59
2 Makar 07-38
3 Kumbh 14-16
4 Meen 20-54

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Karka 25-36-34 Surya Gati 57-36 Surya Kranti 14-53    
Moon 05:30 Mesha 28-56-00 Moon Gati 361-37 Moon Kranti 15-43 Moon Shar 02-55
Moon 17:30 Vrishabha 04-57-37 Moon Gati 364-42        
Planets                
Mangal Meena 28-29            
Budha Karka 19-32            
Guru Dhanu 24-51            
Shukra Mithuna 09-55            
Shani Makara 02-56            
Rahu Mithuna 02-14            
Harshal Mesha 16-33            
Neptune Kumbha 16-13            
Pluto Dhanu 28-58            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru ARDRA 2 Makar 07-32
Budh ASHLESHA 2 Makar 10-56

Pacchakkhans For Cities : For 12-August-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-16 06-09 06-21 05-14 05-50 05-58
suryast 19-13 18-41 19-07 18-09 19-02 18-31
navkarsi 07-04 06-57 07-09 06-02 06-38 06-46
porsi 09-30 09-17 09-32 08-28 09-08 09-06
sadhaporsi 11-08 10-51 11-08 10-05 10-47 10-40
purimadh 12-45 12-25 12-44 11-42 12-26 12-14
avaddha 15-59 15-33 15-55 14-56 15-44 15-22
srdogato 07-04 06-57 07-09 06-02 06-38 06-46
srchargati 07-52 07-45 07-57 06-50 07-26 07-34
srchagati 08-40 08-33 08-45 07-38 08-14 08-22
sadogati 18-25 17-53 18-19 17-21 18-14 17-43
sachargati 17-37 17-05 17-31 16-33 17-26 16-55
sachagati 16-49 16-17 16-43 15-45 16-38 16-07

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.