immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 24-January-2022

Vikram Samvat : 2078, Paush, Krishna, Shasthi
Jain Aradhana Tithi : Shasthi
Month : Paush
Paksh : Krishna
Tithi : Shasthi : ENDS AT 08-46
NAKSHATRA : HASTA : ENDS AT 11-16
YOGA : Sukarma : ENDS AT 11-12
Karan : Vishti : ENDS AT 20-21
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : KANYA & Chandra : TULA begins at : 23-09

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - CHITRA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 11-16
2 Kanya 17-15
3 Tula 23-09
4 Vrishchik 05-03

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 09-47-40 Surya Gati 61-01 Surya Kranti 19-16    
Moon 05:30 Kanya 20-07-09 Moon Gati 402-04 Moon Kranti 02s19 Moon Shar 03-35
Moon 17:30 Kanya 26-49-13 Moon Gati 405-55        
Planets                
Mangal Dhanu 05-27            
Budha Makara 08-30            
Guru Kumbha 11-14            
Shukra Dhanu 17-31            
Shani Makara 20-22            
Rahu Vrishabha 04-09            
Harshal Mesha 16-40            
Neptune Kumbha 16-02            
Pluto Makara 02-32            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya SHRAVAN 1 Mesh 10-21

Pacchakkhans For Cities : For 24-January-2022

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-23 06-48 07-16 06-19 07-14 06-37
suryast 18-20 18-15 18-25 17-17 17-51 18-05
navkarsi 08-11 07-36 08-04 07-07 08-02 07-25
porsi 10-07 09-40 10-03 09-04 09-54 09-29
sadhaporsi 11-29 11-06 11-27 10-26 11-13 10-55
purimadh 12-52 12-32 12-51 11-48 12-33 12-21
avaddha 15-36 15-24 15-38 14-33 15-12 15-13
srdogato 08-11 07-36 08-04 07-07 08-02 07-25
srchargati 08-59 08-24 08-52 07-55 08-50 08-13
srchagati 09-47 09-12 09-40 08-43 09-38 09-01
sadogati 17-32 17-27 17-37 16-29 17-03 17-17
sachargati 16-44 16-39 16-49 15-41 16-15 16-29
sachagati 15-56 15-51 16-01 14-53 15-27 15-41

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.