immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 23-August-2014

Vikram Samvat : 2070, Shravana, Krishna, Trayodashi
Jain Aradhana Tithi : Trayodashi
Month : Shravana
Paksh : Krishna
Tithi : Trayodashi : ENDS AT 14-50
NAKSHATRA : Pushya : ENDS AT 24-02
YOGA : Vyatipat : ENDS AT 11-54
Karan : Vishti : ENDS AT 28-03
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : Kark & Chandra : Simha begins at : 27-03

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - Pushya

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 21-06
2 Kanya 03-50
3 Tula 10-34
4 Vrishchik 17-17

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala Graha Gati Kala-Vikala
Surya Simha 05-44-43 Surya Gati 57-51 Surya Kranti 11-32    
Moon 05:30 Karka 07-30-09 Moon Gati 356-02 Moon Kranti 14-55 Moon Shar 05-01
Moon 17:30 Karka 13-26-11 Moon Gati 355-38        
Planets                
Mangal Tula 21-52            
Budha Simha 19-17            
Guru Karka 14-12            
Shukra Karka 19-02            
Shani Tula 23-28            
Rahu Kanya 27-49            
Harshal Meena 22-03            
Neptune Kumbha 22-19            
Pluto Dhanu 17-10            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Budh P.Falguni 3 Tula 15-31

Pacchakkhans For Cities : For 23-August-2014

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-20 06-10 06-23 05-18 05-56 05-59
suryast 19-04 18-35 19-00 18-01 18-52 18-25
navkarsi 07-08 06-58 07-11 06-06 06-44 06-47
porsi 09-31 09-16 09-32 08-28 09-10 09-05
sadhaporsi 11-07 10-49 11-07 10-04 10-47 10-39
purimadh 12-42 12-22 12-41 11-39 12-24 12-12
avaddha 15-53 15-29 15-51 14-50 15-38 15-18
srdogato 07-08 06-58 07-11 06-06 06-44 06-47
srchargati 07-56 07-46 07-59 06-54 07-32 07-35
srchagati 08-44 08-34 08-47 07-42 08-20 08-23
sadogati 18-16 17-47 18-12 17-13 18-04 17-37
sachargati 17-28 16-59 17-24 16-25 17-16 16-49
sachagati 16-40 16-11 16-36 15-37 16-28 16-01

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.