immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 20-October-2020

Vikram Samvat : 2076, Nij Ashvin, Shukla, Chaturthi
Jain Aradhana Tithi : Chaturthi
Month : Nij Ashvin
Paksh : Shukla
Tithi : Chaturthi : ENDS AT 11-20
NAKSHATRA : JYESHTHA : ENDS AT 26-13
YOGA : Saubhagya : ENDS AT 09-49
Karan : Bav : ENDS AT 22-10
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : VRISHIK & Chandra : DHAN begins at : 26-13

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - JYESHTHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 03-55
2 Makar 09-26
3 Kumbh 15-00
4 Meen 20-36

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Tula 02-54-47 Surya Gati 59-40 Surya Kranti 10-25    
Moon 05:30 Tula 17-38-19 Moon Gati 431-56 Moon Kranti 21-21 Moon Shar 00-51
Moon 17:30 Tula 24-50-14 Moon Gati 425-10        
Planets                
Mangal Meena 25-05            
Budha Tula 15-07            
Guru Dhanu 25-23            
Shukra Simha 26-08            
Shani Makara 01-33            
Rahu Vrishabha 28-35            
Harshal Mesha 15-01            
Neptune Kumbha 15-27            
Pluto Dhanu 28-24            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya CHITRA 4 Vrishchik 15-39
Guru U.FALGUNI 1 Dhan 16-13

Pacchakkhans For Cities : For 20-October-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-40 06-12 06-35 05-36 06-26 06-01
suryast 18-09 17-57 18-12 17-07 17-46 17-47
navkarsi 07-28 07-00 07-23 06-24 07-14 06-49
porsi 09-32 09-08 09-30 08-29 09-16 08-58
sadhaporsi 10-58 10-36 10-57 09-55 10-41 10-26
purimadh 12-24 12-05 12-24 11-21 12-06 11-54
avaddha 15-17 15-01 15-18 14-14 14-56 14-50
srdogato 07-28 07-00 07-23 06-24 07-14 06-49
srchargati 08-16 07-48 08-11 07-12 08-02 07-37
srchagati 09-04 08-36 08-59 08-00 08-50 08-25
sadogati 17-21 17-09 17-24 16-19 16-58 16-59
sachargati 16-33 16-21 16-36 15-31 16-10 16-11
sachagati 15-45 15-33 15-48 14-43 15-22 15-23

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.